SLAM!kollektivet er 


Slam!kollektivet er en forening som aktivt jobber for slam-poesi og spoken word-litteratur som kunstform i Norge. Slam!kollektivet ble stiftet i 2014, av- og for scenekunstnere som jobber innenfor denne performative uttrykksformen, med det formål å formidle slam-poesi og spoken word internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Vi ønsker å være et samlende organ for både publikum og den utøvende kunstner, et bindeledd mellom oppdragsgivere og poeter, i tillegg til å bidra for å skape og opprettholde et miljø for alle som er interessert i slam-poesi og spoken word i Norge.

Martine Johansen, styremedlem

Oda Aunan, styremedlem