Informasjon til deg som vil opptre

For å delta: møt opp ved Cafeteatret eller Uhørt på en av SLAM!-kveldene. Skriv deg opp på listen for de som vil fremføre på åpen scene, senest 10 minutter før arrangementet starter. Alle kan delta! Dette er et lavterskeltilbud for alle - du kan lese opp fra ark eller mobil.

For å konkurrere må teksten din være under 3 minutter lang, skrevet av deg, og fremføres uten musikk, gjenstander eller andre "props". Møt opp med minst 2 dikt, konkurransen går gjerne 2 til 3 runder.

For å fremføre på åpen scene finnes det ingen regler. Åpen scene for slampoesi skiller seg derimot fra sang og fortellerkunst, men alle er velkomne!

Teknisk sett er SLAM navnet på konkurransen, og sjangeren heter Spoken Word, men kalles ofte slampoesi. Se gjerne facebook-siden vår for å finne neste arrangement.

Vi avholder og arrangerer workshops for å hjelpe poeter, se gjerne facebook-siden vår for en oppdatert liste.

Ønsker du å bli medlem av slamkollektivet? Kom gjerne på et møte og delta bak scenen, eller ta  kontakt ved å sende oss en epost: slamkollektivet@gmail.com.

Har du blitt bedt om å opptre? Sjekk ut BOOK EN POET-siden for å finne standard honorarsatser for å hoste, opptre, osv.